Tầm nhìn – Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN ĐẾN 2025

Tầm nhìn của Công ty Cổ phần Thương mại Đất Việt Group trong một năm mới đã được nêu rõ trong tuyên ngôn “Thấu hiểu Thế giới, Kiến tạo Tương lai”

Tầm nhìn này được phản ánh trong cam kết của Công ty Đất Việt Gruop trong việc khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng, dựa trên ba thế mạnh chính của mình là “Công nghệ mới” – “Cách làm mới” và “Giải pháp sáng tạo” và trong việc quảng bá những giá trị này của Công ty Đất Việt Group đến với ba nhân tố chính trong mối quan hệ cốt lõi của Đất Việt Gruop – Ngành Bất Động Sản – Đối tác và Nhân viên. Thông qua những nỗ lực này, Công ty Đất Việt Group hy vọng sẽ tiếp tục xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cũng như những kinh nghiệm sống phong phú hơn cho tất cả mọi người.

Đất Việt Group đã vạch ra một kế hoạch cụ thể để có thể đạt mức doanh thu 100 tỷ và trở thành một trong năm thương hiệu Đầu tư BĐS hàng đầu Trong nước và trên thế giới đến năm 2025. Để đạt mục đích này, Đất Việt Group đã xác định 3 phương pháp chiến lược trong việc quản lý, đó là “Sáng tạo”, “Quan hệ đối tác” và “Tài năng”

Công Ty Đất Việt Group luôn tin tưởng vào tương lai. Trên nền tảng của những thành công và  đã đạt được, Đất Việt Group sẽ tiếp tục khám phá những lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe, y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học. quyết tâm sẽ trở thành một công ty dẫn đầu đầy sáng tạo tại những thị trường mới và một doanh nghiệp hàng đầu trong tương lai.

Số điện thoại
0964.9999.62